Om Stockholms enhjulingsklubb

SEK bildades i slutet av 2005 av Helene och Peter från Unicycle.se, vilka fortfarande driver träningarna. Syftet var att erbjuda nybörjare och erfarna enhjulingscyklister möjlighet till regelbunden träning. Tidigare hade träningstillfällena varit sporadiska och träningslokal saknades.

Träningen är helt öppen vilken innebär att alla är välkomna att delta. För tillfället är träningen kostnadsfri. Deltar du regelbundet på träningarna uppskattar vi om du vill bli medlem vilket i dagsläget också är kostnadsfritt.

Du behöver inte kunna cykla enhjuling eller ha någon enhjuling för att delta på träningen. Om du planerar att komma på en träning och inte har någon cykel måste du kontakta oss så att vi tar med en lånecykel till dig. 
Lånecyklarna kommer ifrån Unicycle.se

Information - Stockholms Enhjulingsklubb

co/ Sandström, Bergsgatan 51 2tr, 
112 31 Stockholm
OrgNr 802435-7314     Pg 304544-0
TEL 070 272 18 80

Är du medlem i klubben mailar vi automatiskt ut nästkommande träningstillfälle till dig.  Icke medlemmar rekommenderas att kontakta oss eller hålla koll via hemsidan när nästa träning är.

Länkar